Artykuły dla słowa kluczowego: szkoła

Wiadomości 22.05.1949

Jak się uczyli współcześni pisarze polscy?
Józef Mackiewicz

(Ankieta „Wiadomości”) 1. Jak się Pan uczył w szkole średniej? 2. Czym się Pan najbardziej interesował? 3. Jaki był Pana stosunek do literatury? Uczyłem się średnio, prawie źle. Gorzej w szkole polskiej niż w rosyjskiej. O szkole rosyjskiej zachowałem wspomnienia przyjemne. Lubiłem ją nawet. Szkoły…

Wiadomości 24.04.1949

Jak sie uczyli współcześni pisarze polscy?
Gustaw Herling-Grudziński

(Ankieta „Wiadomości”) 1) Jak się Pan uczył w szkole średniej? 2) Czym się Pan najbardziej interesował? 3) Jaki był stosunek Pana do literatury? 1) Uczyłem się bardzo słabo. Poza klasą szóstą, w której moje świadectwo półroczne wyglądało mniej więcej przyzwoicie, potykałem się ciągle o matematykę…

Jak się uczyli współcześni wybitni pisarze polscy?
Marja Dąbrowska

(Ankieta „Wiadomości Literackich”) 1. Jak się Pani uczyła w szkole średniej? 2. Czem się Pani najbardziej interesowała? 3. Jaki był Pani stosunek do literatury? 1. W szkole średniej uczyłam się celująco ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem arytmetyki i kaligrafji. Uczyłam się w szkole prywatnej, a…

Jak się uczyli współcześni wybitni pisarze polscy?
Kornel Makuszyński

(Ankieta „Wiadomości Literackich”) 1. Jak się Pan uczył w szkole średniej? 2. Czem się Pan najbardziej interesował? 3. Jaki był Pana stosunek do literatury? Gdyby przejrzeć spisy urzędowe gimnazjów w Stryju, potem w Przemyślu, zaczem w IV gimnazjum we Lwowie, ciekawych możnaby się o mnie…

Jak się uczyli współcześni wybitni pisarze polscy?
Juljan Tuwim

(Ankieta „Wiadomości Literackich”) 1. Jak się Pan uczył w szkole średniej? 2. Czem się Pan najbardziej interesował? 3. Jaki był Pana stosunek do literatury? 1. W szkole średniej uczyłem się bardzo źle i bardzo dobrze. Od klasy wstępnej do obu szóstych (w szóstej siedziałem dwa…

Close