Artykuły dla słowa kluczowego: Ukraina

Lwów i Wilno 31.08.1947

Ukrainiec na Łubiance

Towarzyszem mojej celi więziennej był Włodzimierz Celewicz, Ukrainiec z Małopolski Wschodniej, członek UNDA, niegdyś prezes tej partii, naczelny redaktor „Diła” we Lwowie. Znałem go jeszcze z Polski i dość często spotykałem go w Brzeżanach, gdzie przyjeżdżał do rodziny swej żony na wakacje. Ostatni raz, tuż…

Tęcza VIII 1939

Niemcy – od wschodu

O Niemcach w zachodnich województwach Polski mówi się i pisze wiele. Każdy opis z ich tutaj życia, nawet notatka, wiadomostka podana w prasie ma pilnych czytelników. Tym pilniejszych, że chowających świeżo w pamięci rolę innych Niemców, w krajach ostatnio zagrabionych, że pamiętających rękę ich w…

W „Republice Zachodnio-Ukraińskiej” (2)

Brak uświadomienia narodowego u włościan ukraińskich silnie się przyczynił do rozpadnięcia republiki. Nie zastąpiły go mowy, podburzające mieszkańców. Na uroczystem zaprzysiężeniu wójtów na rynku miasta powiatowego wygłosił komisarz mowę, pełną takiej nienawiści do obywateli polskich, że nawet wielu chłopów uważało ją za przesadną. Czując brak…

W „Republice Zachodnio-Ukraińskiej” (1)

Artykuł niniejszy nadsyła nam osoba, która miała sposobność od listopada aż po ostatnie tygodnie przeżyć rządy i eksperymenty ukraińsko-komunistyczne na terenie Galicyi Wschodniej. Autor artykułu nie poprzestaje na stronie impresyjnej opisania tych czasów, lecz stara się wysnuć wnioski syntetyczne, które nie będą może obojętne i…

Sojusz habsbursko-ukraiński

Wiadomo, że zamach zbrojny Rusinów na Lwów i Galicyę Wschodnią to dzieło austryacko-pruskie. Z pułków wschodnio-galicyjskich usunięto na jesieni zeszłego roku Polaków, w samym Lwowie umieszczono prawie samych Rusinów, zaopatrzono ich należycie w broń i amunicyę, opracowano im dokładnie organizacyę zamachu. Tajne narady odbywały się…

Kurjer Wileński 21.12.1938

„Wielka Ukraina” Hitlera

Sprawa t. zw. „Wielkiej Ukrainy” nie schodzi ze szpalt gazet całego świata. W prasie zagranicznej na ten temat codzień można czytać różnego rodzaju sensacje i wprost fantastyczne przepowiednie. Szczególnie prasa II Republiki Czesko – Słowackiej i różnych związków oraz ugrupowań ukraińskich, dostarcza pod tym względem…

Myśl Niepodległa 30.07.1921

Karaibja ukraińska

Eugienjusz Małaczewski w swym tomie „Koń na wzgórzu” opowiada, w jaki sposób ludność ukraińska Podola znęcała się nad naszymi żołnierzami, pojmanymi podstępnie: „Nareszcie tłum uciszył się zupełnie. Jakiś prowodyr przemówił mu do rozumu, uspokoił i kazał zgłosić się ochotnikom, którzyby chcieli „poigrać z lachami”. Chętnych…

Bunt Młodych 20.02.1934

W akademickim Domu ukraińskim

Reportaż „Buntu Młodych” Idziemy pod górę ulicą, zdaje się, Mochnackiego. Jestto jedna z ładniejszych dzielnic Lwowa. Po obu stronach uliczki wille i pałacyki; są to przeważnie nazwiska arystokracji polskiej. Tak, że nawet dowcipni dorożkarze lwowscy dali dzielnicy tej nazwę: „górka hrabiowska”. Minęliśmy już górkę i…

Pobudka 01.09.1939

Gdzie leży Ukraina?

Taki temat, bardzo ciekawy i żywotny omawia praca K. Skórewicza p. t. „Terytorium Ukrainy w świetle kartografii”. Postawmy sobie najpierw pytanie: o co tu chodzi? Otóż idzie o to, żeby znaleźć prawdziwą, opartą na nauce i faktach rzeczywistych, odpowiedź na pytanie: gdzie jest Ukraina? Musimy…

Ukraina… o 18 kilometrów od Zakopanego

Nowy antypolski wyskok Czechów Kraków, 31 stycznia. Wielka jest klęska, jaką ponieśliśmy w swoim czasie, przegrywając sprawę naszych kresów południowych. Straciliśmy wielką połać górnej Orawy, całe Czadeckie i prawie cały, odwiecznie polski, północny Spisz z doliną Popradu i miastami: Łubowlą, Podolińcem, Białą, Kieżmarkiem. Garnęła się…

Gdzie kończy się Europa

Europa – to nietylko pojęcie geograficzne. Jak trudno byłoby w obecnej chwili dowieść tego – Europa to pojęcie, które za treść swa ma pewną ideę. Na tę treść ideową złożyły się całe stulecia – ba, nawet tysiąclecia, w czasie których narastała wysoka kultura i cywilizacja…

50 dni w Z. S. R. R.
W drodze do Dnieprogesu.

Nie zdążyłem się jeszcze dobrze rozejrzeć w Moskwie, gdy przypadek zadecydował o mojej podróży na Ukrainę. Mianowicie Boris Pilniak, którego odwiedziłem wkrótce po przyjeździe, zaproponował mi wspólny wyjazd do Dnieprogesu, t. j. Państwowej Stacji Elektrycznej na Dnieprze, zwanej w czasie budowy Dnieprostrojem. Perspektywa spędzenia szeregu…

Tęcza II 1939

Kraina głodu, nędzy i terroru

Powróciłem z Rusi Podkarpackiej, z krainy, o której coraz głośniej nie tylko w Europie, ale i w świecie. Przebiegłem ją wzdłuż i wszerz. Byłem w Huszcie, Rachowie, Jasinie, Wołowie, Irszawie, Sewliuszu, Pereczynie, Majdzie, Tiuszce, Dohwie, Wielkim Bereźnie, Pasiekach, Serednie, Smirkach, Slatyńskich Dołach, Olszenikach i innych…

Close