Artykuły dla słowa kluczowego: Władysław IV Waza

Król w Gdańsku
Z dziennika francuskiego dyplomaty w r. 1636

W r. 1635 zjechał do Gdańska nadzwyczajny poseł króla Francji, Claude de Mesmes hr. d’Avaux, z licznym orszakiem sekretarzy, dworzan i służby, wysłany przez kardynała Richelieu z trudną misją. Miał doprowadzić do zgody miedzy wojującemi stronami, Polską i Szwecją, by zbrojne siły szwedzkie zużytkować przeciwko…

Świetność Polski w opisie Labourera

Cała Polska przygotowywała się na uroczyste przyjęcie nowej królowej. Władysław IV stracił przed trzema laty pierwszą żonę, Cecylję Renatę, a ponieważ miał tylko jednego syna, nalegano więc, by dla dobra państwa i przyszłości rodu Wazów wstąpił ponownie w związki małżeńskie. I oto przypomniał sobie, że…

Piast 14.08.1949

Zygmunt znów nad Warszawą

Chociaż Warszawa w swojej przeszłości wielokrotnie przeżywała okresy wzmożonej odbudowy i rozbudowy, przecież żaden z nich nie może iść w porównanie z dzisiejszym zarówno pod względem zasięgu, jak i tempa. Niejednokrotnie bowiem w przeszłości burza wojenna mocno otarła się o mury naszej stolicy. Ale nigdy…

Close