Artykuły dla słowa kluczowego: Władysław Konopczyński

Myśl Narodowa 24.01.1937

Złoty Wiek

W OBOZIE NARODOWYM bardzo głośno dziś się woła o wielką rewizję historii i bardzo żywo odczuwa tę potrzebę. Jest to najzupełniej zrozumiałe, że pierwsze pokolenie Polski odrodzonej, myślące i czujące narodowo, a więc w oparciu o przeszłość i tradycję, chce na dzieje swej ojczyzny spojrzeć…

Wiadomości 25.05.1958

Historia to rzecz zagmatwana

O Konopczyńskim mawiano, że więcej książek w życiu napisał niż przeciętny Polak przeczytał. Książki historyczne – dziwna rzecz – mają bardzo krótki żywot. Po 30-50 latach są już przestarzałe. Lelewel interesuje dziś jako postać historyczna, ale jako historyka nie traktuje się go poważnie. Szajnochę, Kubalę,…

Close