Artykuły dla słowa kluczowego: Włochy

Po egzekucji hr. Ciano
Błazen czy bohater?

Zaprosił mnie na lunch jeden z szefów policji w koncesji francuskiej Szanghaju. Z rozmowy o sytuacji w Chinach i uwzględniając specjalność mego gospodarza, który dobrze znał kulisy życia w tym kraju, a mógł z tytułu swego stanowiska dostarczać pomysłów autorom sensacyjnych powieści, zeszliśmy na tematy…

Bunt Młodych 02.04.1933

Hitleryzm i faszyzm a polski ruch narodowy

Obóz Wielkiej Polski, skupiający w swych szeregach najbardziej aktywne i bojowe elementy nacjonalizmu polskiego, został zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rozwiązany. Nikt się jednakowoż chyba nie łudzi, by fakt ten mógł wpłynąć w sposób decydujący na dalszy rozwój t. zw. ruchu narodowego. Nacjonalizm jest nader silnym…

Panorama 21.04.1935

Zagranicą jest nieco inaczej

Osobliwości obcych miast. – Liczne niespodzianki korespondentów „Panoramy” Anglja : Pierwsze przykazanie: bądź grzeczny Londyn, w kwietniu. Cudzoziemiec, który wysiądzie na brzeg w Harvich, Southampton albo w Dover, aby przekonać się co w Anglji jest odmiennego od normalnych stosunków w swoim kraju, będzie niewątpliwie wstrząśnięty…

Polonia 14.02.1933

Dziesięć przykazań faszysty

Pisma włoskie przypominały z okazji dziesięciolecia rządów faszystowskich słynny „dekalog milicji”, stanowiący podstawę wychowania młodego pokolenia nowej Italji. Te dziesięć przykazań rozrzucono w milionach egzemplarzy po „Balilach” i wszystkich organizacjach „Gioventa Fasciola”. Każdy wstępujący w zaraniu życia chłopiec musi je umieć na pamięć; prócz tego…

Close