Artykuły dla słowa kluczowego: wojskowość

Wiadomości 18.09.1949

„Podręcznik robienia lancą”*

W zbiorach Muzeum Brytyjskiego znajduje się ozdobnie w r. 1820 w Londynie wydana książka p. t. „Proposed Rules and Regulations for the Exercise and Manoeuvres of the Lance, Compiled entirely from the Polish System, Instituted by Marshal Prince Joseph Poniatowski and General Count Corvin Krasinski,…

Dekret o zawieraniu małżeństw przez oficerów

Warszawa. – W „Dzienniku Ustaw” z dnia 7 bm. ogłoszone zostało rozporządzenie Prezydenta Rzplitej z mocą ustawy o małżeństwach oficerów. Na podstawie tego rozporządzenia oficerowie zarówno w stanie czynnym i nieczynnym, inwalidzi pozostający w zakładach utrzymywanych przez państwo, winni uzyskać zezwolenie władzy wojskowej na zawarcie…

Polska Walcząca 31.07.1943

Z dziejów wojska brytyjskiego (I)

Dzieje Wojska Brytyjskiego muszą z natury rzeczy nas obecnie bardzo interesować, gdyż od jego powodzenia w znacznym stopniu zależy i nasz los, a żeby znać jego wartość trzeba poznać jego przeszłość. Studia w tej dziedzinie nie przedstawiają trudności, gdyż historia wojska brytyjskiego posiada bogatą literaturę.…

Polska Walcząca 24.05.1941

Wielka Brytania prowadzi wojnę

Gdyby brać wszystka dosłownie, nic nie byłoby łatwiejszego, jak wykazać, że słynne powiedzenie „Wielka Brytania przegrywa wszystkie bitwy z wyjątkiem ostatniej” – jest wprawdzie bardzo efektowne, ale znacznie mniej ścisłe historycznie. Z wyjątkiem okresu wojen napoleońskich, kiedy ostatecznie po bardzo, bardzo długim okresie klęsk i…

Kresy a mocarstwowe stanowisko Polski

Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej stanowią połać wewnętrzną, zachodnią, rozległego obszaru, odgraniczonego od wschodu Dźwiną i Dnieprem, od zachodu – Niemnem, Bugiem i Złotą Lipą, opartego na południe o jary Dniestru. Jest to obszar, na którym w ciągu wieków rozgrywała się walka o potęgę naszej Rzplitej, jej…

Tygodnik Illustrowany 03.12.1859 (21.11.1859)

Lisowczyki

Aleksander Józef Lisowski, szlachcic herbu Jeż, z rodu zagnieżdżonego początkowo w województwie pomorskiem, który przesiedlił się do Litwy w początkach panowania Zygmunta III, zaczął rycerskie rzemiosło jako prosty żołnierz w Multanach od r. 1595, w chorągwi Jana Potockiego, starosty kamienieckiego. Następnie walcząc pod buławą Chodkiewicza…

Światowid 19.02.1938

Jak powstała husarja?

Z pośród sal zamku wawelskiego, którego prastare mury gościły Dostojnego Włodarza Królestwa Węgier J. W. Regenta Admirała Mikołaja Horthy’ego, powszechną uwagę zwracała pięknie udekorowana t. zw. Sala Senatorska. Ustawione rzędem na marmurowych postumentach polskie zbroje husarskie w połączeniu ze wspaniałym namiotem tureckim stanowiły niewątpliwie najodpowiedniejsze…

Polska Walcząca 22.02.1941

Od peruki do battle-dress’u

ARMIA BRYTYJSKA W PRZEBUDOWIE W pojęciu członka Imperium Brytyjskiego – „the British Commonwealth of Nations” – słowo „armia” nie oznacza całokształtu sił zbrojnych, ale jedynie wojska lądowe. Regularne siły zbrojne składają się bowiem z trzech równorzędnych i całkowicie od siebie niezależnych członów, z których Królewska…

Wiadomości Polskie 16.02.1941

Angielski styl wojny

Trudno powiedzieć, co było decydującym czynnikiem zwycięstwa w wojnie światowej nr. 1. Lord Curzon twierdził, że „sprzymierzeni poniesieni byli ku zwycięstwu na falach nafty”, której mieli poddostatkiem, podczas gdy zabrakło jej Niemcom. Znaczyłoby to, że zwycięstwo zawdzięczają blokadzie, czyli panowaniu na morzu. Ludendorff głosił, że…

Wiadomości 26.10.1947

Dlaczego Niemcy przegrały wojnę

Zwykło się mówić, że sojusznicy wygrali wojnę. Po przeczytaniu książki kanadyjskiego oficera, mjr. Miltona Shulmana, „Defeat in the West” *), dojść trzeba do wniosku, że raczej słuszne jest powiedzenie o przegraniu wojny przez Niemców. O wyniku jej nie zdecydował geniusz wodzów sojuszniczych czy walory i…

Wiadomości Polskie 03.01.1943

Rzecz o kampanji wrześniowej

Jeżeli kiedykolwiek w przyszłości znajdzie się w Polsce genjalny, na miarę Piłsudskiego zakrojony psychoanalityk, który zajmie się zgłębianiem istoty psychiki naszego narodu, jeżeli poradzi sobie z tą przedziwną mieszaniną zagrożeń, sprzeczności, kompleksów i wynikających z nich tendencyj oportunizmu, chwiejności i małoduszności – nie będzie on…

Close