Artykuły dla słowa kluczowego: zarobki

Nowy Kurjer 03.01.1935

W jakich warunkach żyje polski robotnik?

Głównem jego pożywieniem chleb i kartofle W ostatnich latach spotyka się często skargi na zmniejszoną wydajność pracy robotników polskich. Przeważnie dotyczy to robotników, którzy przez pewien czas byli pozbawieni pracy lub też stanowili kadry t. zw. częściowo bezrobotnych, pracujących 2 lub 3 dni w tygodniu.…

Głos Poranny 15.12.1929

Ile zarabiają urzędnicy

Premier – minister – wojewoda – starosta Pracownicy państwowi pobierają płace na podstawie podziału na kategorje. Jakie są normy tych uposażeń, unaoczniają to dane z oficjalnego źródła „Rocznika statystycznego”, wydawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Urzędnicy należą do jednej z czterech kategorji służby państwowej: administracji ogólnej,…

Close