W OCZACH ZACHODU

Kult jednostki

Rząd sowiecki ogłosił korespondencję tajną z czasów ostatniej wojny. Z listów wymienionych ze Stalinem przez przywódców wolnościowego Zachodu wynika że kult jednostki znalazł w nich nie byle jakich popleczników.

Oto kilka wyciągów z wiernopoddańczych listów do Stalina, które przytacza „Express” paryski z 24 października b.r.

„Przesyłam Panu najserdeczniejsze życzenia z okazji Jego urodzin. Jestem przeświadczony że życie Pana jest niezwykle cenne dla przyszłości świata i dla trwałego umocnienia więzów które łączą oba nasze kraje. Toteż najlepsze moje życzenia urodzinowe nie są bynajmniej czczym frazesem”. (Churchill do Stalina, 20 grudnia 1944).

„…Tuż przed wyjazdem na Ocean Spokojny otrzymałem wspaniale oprawioną fotografię Pana, którą uważam za znakomitą. Sprawiła mi wielką przyjemność i bardzo jestem za nią wdzięczny”… (Roosevelt do Stalina, 21 lipca 1944).

„Proszę przyjąć wyrazy mojej wdzięczności za fotografię z osobistą dedykacją, którą otrzymałem. Trudno mi znaleźć słowa dla wyrażenia wdzięczności za tę serdeczną dedykację i zachowam na zawsze ten portret jako szczęśliwe wspomnienie naszej bardzo przyjaznej współpracy poczdamskiej”. (Truman do Stalina, 14 września 1945).

Wydawany w Londynie w latach 1946 – 1981 emigracyjny tygodnik społeczno-kulturalny. Założycielem pisma był Mieczysław Grydzewski a stałymi współpracownikami byli min. Marian Hemar, Marian Kukiel, Stanisław Stroński, Jan Lechoń, Józef Mackiewicz, Tymon Terlecki, Józef Wittlin. Tygodnik był kontynuacją londyńskich „Wiadomości Polskich” a tradycją nawiązywał do przedwojennych „Wiadomości Literackich”.

Close