• Wiek Nowy
  • / 19.02.1925
  • / Lwów
  • / Rok 25, Nr 7096

Nieludzkie wymuszanie zeznań przez policję.

Artystka pod zarzutem rabunkowego morderstwa. Obwinioną bito trzcinami w podeszwy i gumą po plecach. Przyznanie się do niezawinionej winy. Uniewinnienie oskarżonej.

(Telefonem od naszego korespondenta).

KRONIKA SĄDOWAWarszawa (z). W warszawskim sądzie okręgowym toczyła się sensacyjna sprawa przeciw młodocianej artystce, Lucynie Michelis, z teatru Nowości w Toruniu. Stała ona pod zarzutem morderstwa rabunkowego, popełnionego na swej kuzynce. Miała ją mianowicie zamordować siekierą w celu rabunkowym. Policja wymusiła na Michelisównie przyznanie się do winy. Przodownik policyjny, Konieczny, skatował Michelisówną w nieludzki sposób. Męczono ją przez cały dzień straszliwe, bijąc trzcinami w podeszwy i gumą po plecach, tak, że przyznała się do niezawinionej winy. Sąd po przesłuchaniu całego szeregu świadków doszedł do przeświadczenia, że zeznania Michelisównej w śledztwie zostały w haniebny sposób wymuszone, wobec czego oskarżoną uniewinniono. Niemniej jednak przesiedziała ona w śledztwie 4 lata, co rzuca ponure światło na „szybkość” biegu spraw w sądach polskich.

Lwowski dziennik ukazujący się w latach 1901 – 1939. Redaktorem naczelnym był przez cały okres trwania pisma Bolesław Laskownicki. Gazeta powstała jako organ demokratów galicyjskich a następnie demokratyczno-liberalnego Polskiego Stronnictwa Postępowego. Po wybuchu I Wojny Światowej dziennik poparł Naczelny Komitet Narodowy a po przewrocie majowym rządy sanacji. Z „Wiekiem” współpracowało wielu wybitnych pisarzy min. Andrzej Strug, Gabriela Zapolska, Zofia Bohdanowiczowa czy Bruno Jasieński.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close